shuffle shuffle第二季 shuffle什么意思 shuffle舞蹈

shuffle

PHP shuffle() 函数baidu.com?php $my_array = array(red,green,blue,yellow,purple shuffle($my_array); print_r($my_array); ? 运行实例定义首播yy6080